Karmička dijagnostika

Dijagnostika karme je metoda ruskog bioenergetičara i istraživača S. N. Lazareva koja fokus stavlja na ispravljanje ili procesiranje uzroka problema čime se kao rezultat postupka otklanja sam problem. Terapeut pritom ulazi u biopolje (energetsko informacijska struktura) osobe i daje dijagnozu odnosno objašnjenje zbog čega je problem nastao. Neke uzroke problema nosimo kao dio svoje sudbine još od rođenja, neke “pokupimo” kroz odgoj i odrastanje, a neke sami stvaramo. U svakom slučaju, sudbinu je moguće mijenjati preuzimanjem odgovornosti za vlastite postupke i vlastiti život.

S.N. Lazarev:
“Svojim emocijama, mislima i postupcima mi stvaramo svoju buduću sudbinu. Obzirom da sveukupnost osjećaja, misli i postupaka seže u dubine podsvijesti, oko nas se odmah počinje razvijati odgovarajuća situacija. Kakvi smo duboko u sebi – takvo nam je zdravlje, tako se prema nama odnose ljudi, takva nam je sudbina.”